Timetables – Amserlenni

Harlech Ardudwy Hamdden/Leisure: (tel: 01766 780576)

Pool Timetable | Amserlen Pwll

Wal Ddringo | Climbing Wall (tel: 01766 780576)

Wall Timetable – Wall Dringo

Amseroedd Agor Caffi/Cafe Opening Times

Dydd Llyn, Mercher, Gwener / Monday, Wednesday, Friday 10.00 – 6.00

Dydd Mawrth / Tuesday 10.00 – 8.00   Dydd Iau / Thursday 10.00 – 4.00

Dydd Sadwrn, Sul / Saturday, Sunday  10.00 – 3.00