Timetables – Amserlenni

Harlech Ardudwy Hamdden/Leisure: (tel: 01766 780576)

Pool Timetable | Amserlen Pwll

Pool Timetable 21/10/2017 | Amserlen Pwll 21/10/2017

Wal Ddringo | Climbing Wall (tel: 01766 780576)

Wall Timetable – Wall Dringo

Cafe (01766 781626)

Amseroedd Agor Caffi/Cafe Opening Times

Dydd Llyn, Mercher, Gwener / Monday, Wednesday, Friday 10.00 – 6.00

Dydd Mawrth / Tuesday 10.00 – 8.00   Dydd Iau / Thursday 10.00 – 2.00

Dydd Sadwrn, Sul / Saturday, Sunday  10.00 – 3.00