Gweithgareddau

Pwll Nofio

Nofio Cyhoeddus

Mae’n bosib nofio cyn neu ar ol gwaith, gofynwch i staf y ganolfan i rhoi lon i fewn i chi gael nofio hyd y pwll – unrhyw amser.

Nofio Oedolion

Sesiynnau i Oedolion yn unig, amseroedd distawl heb plant i chi gael nofio hyd y pwll.

Swim-Fit Cymru

‘Swim-Fit’ – sesiwn i nofwyr cryf i gryfhau eich fitrwydd yn y dwr – gret i rhai sydd eisiau cryfhau ei nofio tuag at ras.

Gwersi Nofio

I blant neu Oedolion – gwersi i rhai sydd ddim yn gallu nofio, rhai sydd yn gallu nofio ac rhai of safon uchel.  Mae’n bosib cael gwersi 1:1 gan un o hyffordwyr nofio ni.  Mae gen athrawon nofio ni flynyddoedd o brofiad o dan ei belt – ac mae yna dosbarth i bawb sydd eisiau dysgu.

Caiacio

Mae’n bosib Caiacio yn y pwll, mae yna wersi neu amseroedd trio i oedolion a blant.

Deifio dan Dwr

Mae’n diddorol gweld gwaelod y pwll – mae hwn ar gael i oedolion sydd eisiau dysgu sut i ddeifio o dan dwr !

Clwb Nofio

Mae Clwb Nofio Harlech wedi bob o gwmpas ers rhai blynyddoedd ac yn llwyddianus iawn.  Mae yna nofwyr o safon cenedlaethol ac mae hi yn werth dod i weld nhw yn nofio.  Mae’r athrawon nofio yn gofyn i plant sydd yn dod i nofio gyda’r ysgol neu gwersi perifat i ymuno ar clwb nofio.  Mae’r clwb yn cystadlu o gwpas a wlad gyda llwyddiant arferchog.  Mae’n bosib i chi ymuno y clwb am sesiwn hyfforddi tra bo chi yn yr ardal.

Heini Dwr

Sesiynnau heini dwr – a ffordd dda o godi ffitrwydd.  Does dim rhaid i chi fod yn gallu nofio, ac mae’n bosib aros wrth yml yr ochr gyda’ch traed ar y llawr trwyr amser.  Mae heini dwr yn dda i’r cymalau a ffordd hwyl o gadw yn heini.  Gan eich bod yn gweithio yn fwy caled yn y dwr na ar y lan …..mae’r sesiynnau yma yn gret i bawb, felly does dim esgis ddim i’w drio !

Hwyl Plant

Dyma’r amser am hwyl a sbri i blant yn y pwll, mae gennym ‘floats’ mawr, ffyn plymbio i chi gael hwyl yn y pwll.  Mae’r anghenfil mawr melyn yn dod i’r pwll bob hyn a hyn ac y Cwrs ‘obsticle’ newydd – gweler yr amserlen am wybodaeth.

Print