Loteri Cymunedol

 

LOTTERY_LOGO-01

Trefnydd y Loteri

Mae’r Loteri yn cael ei redeg  gan Harlech & Ardudwy Hamdden fel Loteri Cymdeithas Fach. Mae Loteri Cymdeithas Fach yn gallu cael ei sefydlu ar gyfer dibenion anfasnachol (Chwaraeon, Diwylliant neu Elusennol).

Tocynnau

Mae’r Loteri ar agored i bobl dros 16 oed. Byddwch yn derbyn cadarnhad tocyn gan nodi enw’r gymdeithas, pris y tocyn, enw a chyfeiriad y trefnwyr a dyddiad y Loteri. Bydd unigolion neu sefydliadau yn prynu tocynnau trwy gyfrwng Gorchymyn Sefydlog blynyddol/misol drwy eu Banc neu yn gallu talu siec am flwyddyn. Bydd tocynnau yn costio £1 gydag uchafswm o £20,000 o docynnau ar gyfer pob Loteri.

Dyddiadau y Loteri

 Fydd y Loteri yn cael ei dynnu bob chwarter blwyddyn:

Chwarter 1: Medi/Hydref/Tachwedd

Chwarter 2: Rhagfyr/Ionawr/Chwefror

Chwarter 3: Mawrth/Ebrill/Mai

Chwarter 4: Mehefin/Gorfennaf/Awst

Mae’n rhaid i chi dalu i fewn i’r loteri ar gyfer chwarter llawn cyn y gall eich tocynnau cael eu cofnodi. Unwaith y byddwch wedi talu am chwarter llawn bydd gennych 1 tocyn yn y Loteri ar gyfer pob £1 a dalwyd.

Gwobr

Bydd gwobr chwarterol sengl yn cael ei dyfarnu o 20% o incwm y chwarter o Werthu y Loteri. Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu dros y ffôn

Ffurfleni Cofrestru :Registartion and Standing Order Form

Termau:Terms and Conditions – English and Welsh