Caffi

Gall ein caffi eistedd hyd at 40 o bobl ac rydym yn cynnig fwyd cartref leol, rydym hefyd yn gwneud ein gorau i gael bwydlen arbennig wythnosol sy’n cael eu wneud ar y safle i chi fwynhau. Dewch draw i gael coffi, cacennau ffres neu bryd o fwyd gyda golygfeydd gwych o Gastell Harlech. Brecwast, cinio a byrbrydau ar gael drwy’r dydd. Rydym hefyd yn cynnig Cinio Dydd Sul rhwng 12-2.00 am bris rhesymol (I llogi bwrdd o flaen llaw: 01766 780576). Yn fisol mae gennym glwb cinio ar nos Sadwrn lle gallwch ddod â’ch gwin eich hun i fwynhau.

Rydym hefyd yn darparu Wi-Fi AM DDIM i bob defnyddiwr caffi a’r chanolfan.

What's happening?

Gallery