Cinio Dydd Sul / Sunday lunch

Mae Cinio ar gael bod Dydd Sul am bris resymol – cofiwch llogi lle o flaen llaw.
Every Sunday come along for a very reasonably priced Sunday Lunch, to guarantee a place remember to book in advance.

Mae Cinio ar gael bob  Dydd Sul rhwng 12.00 a 2 y prynhawn, gyda dewis o 2 wahanol gig a bwydlen llysieuol a digon o llysiau fres a llwyth o greifi blasus.  Does dim bris gwell ar gael yn leol am ginio Dydd Sul 3 cwrs, £12 i oedolion a £10 i blant.

Lunch is availabe between 12.00 till 2.00pm every Sunday. Choice of 2 meats or a vegetarian option, plenty of fresh vegetables and lashings of gravy, if you want it !  You won’t get a better price locally for a 3 course Sunday Lunch.

Prices and Poster: Click Here ! Information

Dewch i fwynhau olygfa y castell neu rhai sydd yn nofio dros ginio flasus gyda croeso cynnes. 

Enjoy the views of the castle or those swimming whilst you enjoy your meal, a friendly welcome always awaits you.