Heini-Dwr

Ymarfer corff yn y pwll nofio, ffordd dda o gadw’n heini ac mewn siap.  Does dim rhaid i chi allu nofio, mae’n bosib aros yn yr ochr.  Mae cadw’n heini yn y dwr yn un o’r fyrdd ora o gadw yn ‘fit’ – mae yn ysgafn ar y cymalau ac yn HWYL.  Mae gweithio y corff yn y dwr yn lawer fwy caled na geithio allan ar y lan – ond ddim yn teimlo mor galed – felly does dim esgus ddim i’w drio !

Am fwy o fanylion ac amserlen: Cliciwch Yma!