Dysgu Nofio

Digalonni dros feddwl am nofio? P’un a ydych yn ddechreuwr neu’n dymuno gwella eich strôc nofio, rydym yn rhedeg gwersi nofio ar gyfer pob oedran a gallu. Dysgu mewn grŵp bach neu cael gwersi nofio preifat yn seiliedig ar eich gofynion unigol. Ewch ar fentro.

Rydym yn cynnal dosbarthiadau hyder ar gyfer rhai nad ydynt yn gallu nofio, canolradd a nofwyr cryf. Gallwn hefyd gynnig gwersi 1:1 gyda’n tîm cymwys o hyfforddwyr nofio. Mae rhan fwyaf o’n athrawon nofio gyda blynyddoedd o brofiad o dan eu gwregys mewn addysgu nofio   os ydych chi eisiau dysgu nofio (ni waeth pa oedran!), Bydd gennym ddosbarth i chi.

Nid yw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu nofio, dewch i fwynhau dysgu yng nghwmni newydd eraill yn Harlech.

Gwersi Iau, o 4 oed, hyd at 16.

Cysylltwch â ni yma, neu ffoniwch ni ar 01766 780576 i gael manylion am amseroedd a phrisiau.