Clwb Nofio

Mae Clwb Nofio Harlech wedi bod o gwmpas ers rhai blynyddoedd ac yn llwyddianus iawn.  Mae gennym nofiwr o safon genedlaethol yn y clwb,  ac mae hi yn werth dod i weld y tim yn hyfforddi.  Rydym yn gofyn i blant o gwersi nofio ysgol a preifat i ymuno a’r clwb.  Mae’r clwb yn mynychu a cystadlu mewn rasus ac yn llwyddianus iawn.

Mae’n bosib i chi ymuno ar clwb os ydach yma ar wyliau ac eisiau lle i ymarfer.

Gweler Amserlen am fanylion pellach. Cliciwch Yma !