Clwb Cinio

Bob mis rydym yn cael ‘Clwb Cinio’ gyda thema wahanol f.e. noson cyrri, noson pasta. Mae hwn yn fwydlen 2 neu 3 gwrs ac mae’n bosib i chi ddod a photel o win neu gwrw o adre.

Mae’r nosweithiau yma yn boblogaidd iawn gan fod yna fwyd da am bris rhesymol mewn awyrgylch hamddenol.

Mae prisiau yn amrywio ac yn ddibynnu ar y fwydlen ar y noson.

Mae yn gost o £1 i agor botel o win.

Rydym yn hysbysu y nosweithiau yma o dan : News & Events