Cinio Dydd Sul

Mae Cinio ar gael bod Dydd Sul am bris resymol – cofiwch llogi lle o flaen llaw.

Mae Cinio ar gael bob Dydd Sul rhwng 12.00 a 2.00 y prynhawn, gyda dewis o 2 wahanol gig a bwydlen llysieuol a digon o llysiau fres a llwyth o greifi blasus.  Does dim bris gwell ar gael yn leol am ginio Dydd Sul – 3 cwrs, £13 i oedolion a £11 i blant. Mae’n bosib cael un neu ddau gwrs yn unig hefyd.

Prisiau a Poster:  Cliciwch Yma !

Dewch i fwynhau olygfa y castell neu rhai sydd yn nofio dros ginio flasus gyda croeso cynnes. 

I logi bwrdd, ffoniwch: 01766 780576 neu 781626