Croeso! Welcome!

Mae HARLECH & ARDUDWY HAMDDEN yn fusness nid-er-elw, menter cymdeithasol sy’n cael ei reoli gan Fwrdd Cyfarwyddwyr Gwirfoddolwr o pobl leol o’r gymuned a gefnogir gan grwp o wirfoddolwyr a elwir yn Ffrindiau Pwll Nofio Harlech sy’n gweithio’n galed ar godi arian – ein arwyddair – ei rhedeg gan y gymuned AR gyfer y gymuned.

HARLECH & ARDUDWY Hamdden is a not for profit, social enterprise which is managed by a Volunteer Board of Directors made up of local people from the community and supported by a group of volunteers who work hard on fundraising — our motto — run by the community FOR the community.

Prisiau Newydd o 01.07.14 – New Price List from 01.07.14 – click here for more information.

What's happening?